Akcenti
17/09/2019

Rezultāti ir saņemti! Veselīgu darbavietu labas prakses balvas ieguvēji veiksmīgi pārvalda bīstamās vielas

EU-OSHA 14. Veselīgu darbavietu labas prakses balvas shēmas ietvaros sešas organizācijas tika apbalvotas, bet četras — atzinīgi novērtētas.

2018. –2019. gada konkurss izceļ labu praksi bīstamu vielu pārvaldībā un izsaka atzinību organizācijām, kas īsteno proaktīvu, līdzdalības pieeju attiecībā uz risku novērtēšanu un risinājumu īstenošanu.

Ikviena organizācija neatkarīgi no lieluma vai nozares var kaut ko iemācīties no izraudzītajiem piemēriem. Plašākas informācijas iegūšanai apskatiet informatīvo Labas prakses balvas bukletu.

Lasiet paziņojumu presei

Uzziniet vairāk par katru apbalvoto un atzinīgi novērtēto piemēru informatīvajā Labas prakses balvas bukletā

Apmeklējiet kampaņas “Veselīgās darbavietās turi grožos bīstamās vielas” tīmekļa vietni