Akcenti
25/08/2020

Cenas noteikšana ar darbu saistītām traumām, nāves gadījumiem un slimībām

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Mēs zinām, ka darba traumu, sliktas veselības un nāves rezultātā privātpersonām, darba devējiem, valdībām un sabiedrībai rodas lielas ekonomiskas izmaksas. Bet kā atrast precīzu metodi šo izmaksu aplēsei?

Labākai izpratnei par ekonomisko apgrūtinājumu mēs analizējām piecas ES dalībvalstis, izmantojot izmaksu aplēsei divas atšķirīgas metodes.

Lai uzzinātu, ko esam izpētījuši, lasiet mūsu ziņojuma kopsavilkumu par pētījumu vai skatiet mūsu PowerPoint prezentāciju, kas tagad abas ir pieejamas vairākās valodās.

Uzziniet vairāk par to, kādēļ laba darba aizsardzība ir izdevīga uzņēmumam