Akcenti
07/12/2018

Psihosociālie riski, stress un balsta un kustību aparāta slimības – praktiska rokasgrāmata mazajiem uzņēmumiem

Darbinieki Eiropā vairāk izjūt psihosociālā riska, stresa vai balsta un kustību aparāta slimību (MSD) nekā citu ar darbu saistītu problēmu negatīvās sekas. Šīm problēmām var būt smagas sekas gan attiecībā uz cilvēkiem, gan uzņēmumiem, kas bieži izpaužas kā gari slimības atvaļinājumi.

Galvenokārt mikrouzņēmumiem un mazajiem uzņēmumiem var būt grūti risināt šīs problēmas, tāpēc ir sagatavota praktiska rokasgrāmata. Tajā ir izklāstīts piecu posmu process darba vides uzlabošanai ar daudziem noderīgiem ieteikumiem, vienkārši lietojamiem un noderīgiem padomiem, lai palīdzētu mazajiem uzņēmumiem novērst un pārvaldīt psihosociālos riskus, stresu un MSD.

Lejupielādēt rokasgrāmatu

Sk. mūsu tematiskās sadaļas par stresu un psihosociāliem riskiem un par balsta un kustību aparāta slimībām