Psihosociālie riski un to ietekme uz darbinieku ar zemu sociālekonomisko statusu garīgo veselību

Image

© peopleimages.com - stock.adobe.com

Mainīgais darba tirgus daudziem cilvēkiem ir kļuvis par stresa, trauksmes un citu garīgās veselības problēmu avotu. Darbinieki ar zemu sociālekonomisko statusu (ZSES) ir īpaši pakļauti psihosociālajiem riskiem darba vietā, un Covid-19 un digitalizācijas ieviestās pārmaiņas šo situāciju ir saasinājušās.

Jaunā ziņojumā EU-OSHA analizē Eiropas pētījumus par šo tematu, izdara secinājumus un sniedz politikas norādījumus. Šajā publikācijā ir atspoguļota virkne labas prakses piemēru, kas pieņemti organizācijas vai nozares līmenī un sekmīgi novērsuši un pārvaldījuši psihosociālos riskus ZSES darbiniekiem.

Sīkāku informāciju meklējiet ziņojumā un kopsavilkumā “Psihosociālā riska iedarbība un garīgās veselības rādītāji Eiropas darbiniekiem ar zemu sociālekonomisko statusu”.

Lai gūtu papildu ieskatu psihosociālajos riskos darba vietā, apmeklējiet mūsu atjaunināto tīmekļa vietnes sadaļu par psihosociālajiem riskiem un garīgo veselību.

Vēlaties paskatīties no citas perspektīvas? Iepazīstieties ar Eurofound jauno ziņojumu par psihosociālajiem riskiem darbinieku labklājībai: no Covid-19 pandēmijas gūtās mācības