Akcenti
20/11/2019

Psihosociālie riski un sēdēšana — <i>ESENER</i> apsekojumā minētie riska faktori, par kuriem bieži ziņots 2019. gadā

photo: Aline Dassel via https://pixabay.com/

Visā Eiropā uzņēmumi joprojām ziņo par riska faktoriem darbinieku veselībai saistībā ar problemātiskiem cilvēkiem, atkārtotām roku kustībām, kā arī cilvēku vai smagu kravu celšanu un pārvietošanu. Tas atbilst trešā Eiropas uzņēmumu apsekojuma par jaunajiem un nākotnes riskiem (ESENER-3) pirmajiem rezultātiem.

Šie 2019. gadā rezultāti ir pamatoti ar intervijām, kas 33 Eiropas valstīs veiktas vairāk nekā 45 000 visu lielumu un nozaru uzņēmumos.

Ar papildu jautājumiem, kas bija iekļauti 2019. gada apsekojumā, jaunā skatījumā tika apzināti jauni darba aizsardzības (DA) riski, piemēram, digitalizācijas ietekme, kā arī ilgstošas sēdēšanas sekas, kas, kā redzams no ESENER-3 datiem, ir trešais visizplatītākais riska faktors, par ko ziņo Eiropas uzņēmumi.

Salīdzinājumā ar 2014. gada ESENER-2 rezultātiem ir apzinātas valstu un ES līmeņa tendences ne tikai attiecībā uz riska faktoriem, bet arī uz DA un saistītajiem virzošajiem spēkiem un barjerām. Darbinieku dalība psihosociālo risku pārvaldībā, piemēram, daudzās valstīs ir samazinājusies, kaut arī līdzdalības metodi uzskata par svarīgu, lai risinātu jautājumus saistībā ar šiem arvien prevalējošiem riskiem. No otras puses, atzinīgi jāvērtē, ka dažās valstīs ir pieaugusi to uzņēmumu procentuālā daļa, kuros veic riska novērtējumus.

Šis unikālais datu avots ir nenovērtējams rīks, kas izstrādāts, lai informētu par jaunu politikas nostādņu izstrādi un palīdzētu efektīvāk risināt DA jautājumus. No 2020. gada būs pieejams viss publikāciju klāsts un jauna zīmola datu vizualizācijas rīks par apsekojuma rezultātiem.

Uzziniet vairāk par ESENER-3 pirmajiem rezultātiem

Apmeklējiet mūsu tīmekļa vietnes sadaļu, lai uzzinātu vairāk par ESENER