Psihosociālā veselība un BKAS ir savstarpēji saistītas, un pētījumā ir parādīts šīs saistības veids

Image

Jaunajā pētījumā, ko publicējusi EU-OSHA, ir konstatēti pierādījumi saistībai starp psihosociālā riska faktoriem un balsta un kustību aparāta slimībām (BKAS).

Pamatojoties uz jaunākajiem Eiropas datiem par garīgās labklājības ietekmi, pētnieki vērtē, kā psihosociālie riski var veicināt un saasināt BKAS un kāda var būt BKAS saistība ar psihosociālajiem faktoriem. Viņi sniedz ieteikumus efektīvai pieejai BKAS profilaksei un apspriež, kā agrīna intervence un atbalsts no darba devēju un kolēģu puses var atvieglot darbinieku atgriešanos darbā pēc slimības atvaļinājuma saistībā ar BKAS.  

Ir pieejami arī ieteikumi, kā aizsargāt darbinieku drošību un veselību, pārejot uz tāldarbu.

Uzziniet vairāk mūsu pētījumu ziņojumos un kopsavilkumos:

Uzziniet vairāk par kampaņas “Veselīgās darbavietās strādā gudri, nevis smagi” prioritāro jomu Psihosociālie riski