Aizsargāt tos, kas mūs aizsargā: prioritāšu noteikšana veselības un sociālās aprūpes darbiniekiem

Image

© DC Studio - stock.adobe.com

Nupat ir publicēta mūsu jaunā tematiskā tīmekļa sadaļa par Veselības un sociālās aprūpes nozare un darba aizsardzība (OSH)!

Tajā sniegts ievads pašlaik notiekošajam pētījumam par to, kā nozares speciālistiem nodrošināt drošas un veselībai nekaitīgas darbavietas.

Šajā sadaļā tiks apkopoti EU-OSHA pētniecības projekta “Veselības un sociālās aprūpes nozare un darba aizsardzība” galvenie konstatējumi. Tā tiks regulāri atjaunināta un papildināta ar jauniem resursiem un publikācijām.

Pārliecināsimies, ka šajā svarīgajā nozarē strādājošie ir labi aprūpēti – pārbaudiet to tagad!