Darba aizsardzības nodrošināšana ilgtspējīgās piegādes ķēdēs

Image

© Miha Creative - stock.adobe.com

Norises ilgtspējas virzienā — piemēram, aprites ekonomikas veicināšana vai ilgtspējīga līgumu slēgšana — var tieši ietekmēt darba aizsardzību (DA).

Lai nodrošinātu drošus un veselīgus darba apstākļus Eiropas zaļās pārejas laikā līdz 2040. gadam, ir svarīgi pienācīgi integrēt DA apsvērumus ilgtspējības iniciatīvās visās attiecīgajās politikas jomās.

Uzziniet vairāk par darba aizsardzību ilgtspējīgās piegādes ķēdēs ar jauno diskusiju dokumentu Darba drošības un veselības aizsardzības uzraudzība un uzlabošana piegādes ķēdēs, izmantojot ilgtspējas novērtēšanas sistēmas

Iepazīstieties ar mūsu tematisko sadaļu, kas veltīta aprites ekonomikai .