Akcenti
09/06/2020

Ar darbu saistītu BKAS novēršana: no pētniecības un labas prakses gūtās mācības

© iStock.com/andresr

Jaunā ziņojumā ir apkopoti konstatējumi no EU-OSHA daudzgadu projekta, kurā aplūkota ar darbu saistītu balsta un kustību aparāta slimību (BKAS) profilakses pētniecība, politika un prakse. Ziņojuma mērķis ir atbalstīt tādu stratēģiju izstrādi, ar kurām novērst šo izplatīto darba aizsardzības problēmu Eiropas darbavietās.

Tajā identificētas vairākas nepilnības politikas un darbavietu līmenī un skaidrots, kāpēc ar darbu saistītas BKAS joprojām ir būtiska problēma, neskatoties uz to novēršanas centieniem. Tajā arī sniegti ieteikumi par to, kā novērst nepilnības pašreiz izmantotajās pieejās, kā galvenos līdzekļus minot specifiskus tiesību aktus un norādījumus par īstenošanu, koncentrēšanos uz riska novērtēšanu, profilaksi un ergonomiku, labas prakses apmaiņu un darbinieku līdzdalību.

Uzziniet vairāk pilnajā ziņojumā un kopsavilkumā Ar darbu saistītas balsta un kustību aparāta slimības: no pētniecības līdz praksei. Ko var iemācīties?

Skatiet tīmekļa lapu par mūsu pētniecību ar darbu saistītu BKAS jomā