Akcenti
23/04/2019

Daudzvalodu informācijas lapā sniegtie praktiskie rīki bīstamu vielu pārvaldībai

Publikācijā, kas pieejama desmit valodās, sniegti padomi par esošajiem praktiskajiem rīkiem un norādes par bīstamām vielām darbavietās. Tajā aplūkota šādu resursu nozīme, lai mazinātu darbinieku pakļautību kaitīgām vielām. Informācijas lapā ir aprakstīti rīki un dotas saites uz daudziem esošajiem rīkiem no datubāzes, ko var izmantot efektīvai darba aizsardzības pārvaldībai.

Apmeklējiet kampaņas “Veselīgās darbavietās turi grožos bīstamās vielas” tīmekļa vietni un lejupielādējiet informācijas lapu savā valodā.