OSHVET projekts – Drošības un veselības aizsardzības integrēšana profesionālajā apmācībā

Image

© EU-OSHA / Michel Wielick

Izpratnes veidošana par darba aizsardzības (DA) nozīmi pašā karjeras sākumā ir būtiska ilgtspējīgai darba dzīvei. Jaunā EU-OSHA tīmekļa sadaļā paskaidrots, kas tiek darīts, lai popularizētu DA pasniedzēju un studentu vidū profesionālajā izglītībā un apmācībā (PIA).

OSHVET projekts ir orientēts uz PIA skolām ES, EBTA un pievienošanās sarunvalstīs, nodrošinot praktisku informāciju un resursus, kā arī organizējot darbības un pasākumus.

Skatiet mūsu tīmekļa sadaļu, lai uzzinātu vairāk par projektu un par EU-OSHA valstu kontaktpunktu un Eiropas partneru – Eiropas Profesionālās apmācības iestāžu asociācijas un Eiropas Tehniskās un profesionālās izglītības un apmācības foruma funkcijām.

Apmeklējiet tagad tīmekļa sadaļu

Noskatieties Napo skolotājiem

Uzziniet vairāk par jaunu cilvēku drošību un veselību

Share this on: