OSHVET ievieš darba drošību un veselības aizsardzību profesionālās izglītības klasēs

Image

© Parilov/ stock.adobe.com

Šajā Eiropas Prasmju gadā no 2023. gada 23. līdz 27. oktobrim norisināsies Eiropas profesionālo prasmju nedēļa, lai popularizētu profesionālo izglītību un apmācību kā pievilcīgu karjeras un mācību ceļu. Šis ir īstais brīdis, lai izvērtētu EU-OSHA OSHVET projektu, kura mērķis ir visā Eiropā veicināt arodskolu skolotāju un skolēnu izpratni par darba aizsardzības (DA) nozīmi. 

OSHVET iniciatīvas ir dažādas, sākot no, projekta, kas vērsts uz darba aizsardzības integrēšanu profesionālajā apmācībā, izmantojot interaktīvus resursus, un kursu par ergonomiku Beļģijā, līdz projektam “Dig-i-Ready”, lai palīdzētu izglītojamiem, kuriem ir īpašas vajadzības pēc iekļaujošas digitālās izglītības Bulgārijā. 

Citas iniciatīvas ietver spēju veidošanas programmas attiecībā uz drošību un veselības aizsardzību darbā kompetences centros Kosovā un valsts darba aizsardzības plānu 2021.–2025. gadam Francijā, uzsverot darba aizsardzības integrēšanu sākotnējā apmācībā, lai uzlabotu jauno mācekļu drošību. 

Somijā veiktā aptaujā atklājās, ka 60 % arodskolu audzēkņu pamanījuši darba drošības riskus mācību vietās, kā rezultātā tika uzsākta kampaņa, kas mudināja audzēkņus par to neklusēt.

Sekojiet līdzi citām OSHVET iniciatīvām un iepazīstieties ar Eiropas Arodprasmju nedēļas pasākumiem.