Akcenti
07/08/2019

Darba aizsardzības riski un kā tos novērst: izpratnes veicināšanas 25 gadi

Izpratnes veicināšana par riskiem, ar kādiem darbinieki saskaras, un kā tos novērst ir galvenā EU-OSHA misija. Pēdējo 25 gadu laikā Aģentūra un tās partneri ir uzrunājuši mērķa auditorijas ar Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņām, Eiropas Darba aizsardzības nedēļu un daudziem citiem izpratni veicinošiem pasākumiem.

Mērķa auditoriju iesaistīšana ir būtiska, lai šiem izpratnes veicināšanas centieniem būtu panākumi un lai ieviestu Eiropas darbavietās drošu un veselībai nekaitīgu praksi. To lieliski dara darba aizsardzības čempions Napo ar daudzām mēmajām filmām, apvienojot humoristisku pieeju ar būtisku vēstījumu.

Lasiet mūsu jauno rakstu, lai uzzinātu vairāk par EU-OSHA izpratnes veicināšanas centieniem

Uzziniet vairāk par mūsu pašreizējo Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņu

Uzziniet vairāk par Napo un ar filmām saistīto darba aizsardzības organizāciju konsorciju