Akcenti
10/09/2020

Profesionālie ārskeleti – kā tie var veicināt BKAS profilaksi?

Source: XoTrunk – INAIL/Italian Institute of Technology (IIT) project on collaborative exoskeletons

Profesionālie ārskeleti ir valkājamas palīgierīces, kas var samazināt fizisko slodzi darbā. Tie var nodrošināt risinājumu gadījumā, kad nepietiek ar tehniskiem, organizatoriskiem vai ergonomiska dizaina pasākumiem. Tomēr to lietošana ir ierobežota. Uz cilvēku orientēts aprīkojuma dizains un biomehānisko risku novērtējums ir galvenie aspekti šo ierīču pieņemšanai un plašākai lietošanai, kā arī to efektivitātes nodrošināšanai BKAS profilaksē.

Jaunajā rakstā ir izklāstīti INAIL-IIT kopprojekta konstatējumi par ārskeletiem un to, kā maksimāli palielināt to potenciālu, lai mazinātu ar darbu saistītas BKAS.

Lejupielādēt diskusijas dokumentu par profesionālajiem ārskeletiem un BKAS profilaksi

Uzziniet par ārskeletu ietekmi uz darba aizsardzību

Uzziniet vairāk par EU-OSHA pētījumiem par BKAS