Jaunas tehnoloģijas drošākiem un veselīgākiem darbiniekiem — viedo digitālo sistēmu potenciāls DA jomā

Image

© LALAKA - stock.adobe.com

Ir ieviestas viedās digitālās sistēmas, lai uzlabotu darba aizsardzību (DA). Arvien plašāk tiks izmantotas tādas tehnoloģijas kā mākslīgais intelekts, valkājamās ierīces un paplašinātā realitāte, lai nodrošinātu, ka darbinieki ir drošībā un veseli.

Ja vēlaties paplašināt savas zināšanas par viedajām digitālajām tehnoloģijām, mēs publicējam trīs jaunus politikas kopsavilkumus.

Viedās digitālās monitoringa sistēmas darba aizsardzībai: veidi, loma un mērķi analizē monitoringa tehnoloģiju, piemēram, IKT, kameru, valkājamu ierīču un viedo individuālo aizsardzības līdzekļu veidus, lomu un riskus, lai mazinātu kaitējumu un veicinātu DA.

Lai gan to klātbūtne darba vietā kļūst arvien lielāka, to ieviešana joprojām ir lēna un ierobežota, kā to apliecina Viedās digitālās uzraudzības sistēmas darba aizsardzības jomā: ieviešanas optimizēšana.

Viedas digitālās uzraudzības sistēmas darba aizsardzības jomā: iespējas un izaicinājumi ir izklāstīti galvenie secinājumi politikas veidotājiem un lēmumu pieņēmējiem par to, kā palielināt šo sistēmu potenciālu un līdz minimumam samazināt iespējamos trūkumus.

Šis projekts ir saskaņā ar gaidāmo kampaņu “Veselīgas darbavietas 2023-25”, kurā galvenā uzmanība pievērsta jauno digitālo tehnoloģiju ietekmei uz darbu un darbavietām.