Akcenti
04/06/2020

Jauns OiRA rīks atbalsta Covid-19 darba vietas riska novērtējumu

Tā kā Covid-19 ierobežojumi sāk mazināties visā Eiropā, daudzi uzņēmumi un organizācijas plāno drošu atgriešanos darba vietā. Ar EU-OSHA tiešsaistes interaktīvo riska novērtēšanas platformu OiRA ir izstrādāts pielāgots rīks šā procesa atbalstam.

Interaktīvais rīks var palīdzēt identificēt, novērtēt un pārvaldīt Covid-19 radītos riskus, lai nodrošinātu, ka darbinieki atgriežas drošā un veselīgā vidē. Tas aptver dažādas situācijas, tostarp, kā rīkoties, ja darbiniekiem ir Covid-19 simptomi, kā nodrošināt fizisku norobežošanos darba vietā un strādāt ar ārpakalpojumu sniedzējiem.

Valstu OiRA partneriem ir pieejams Covid-19 OiRA rīks, ko var pielāgot valstu regulējumam un situācijām. Dažām darbības nozarēm šie OiRA ieteikumi būs jāpapildina ar pielāgotākām prasībām.

Izmēģiniet OiRA Covid-19 riska novērtēšanas rīku

Apmeklējiet mūsu īpašo Covid-19 lapu, lai uzzinātu vairāk un saņemtu norādījumus konkrētām nozarēm.