Akcenti
22/10/2018

Jauns izskats un jauni resursi mūsu kampaņas rīkkopai

EU-OSHA kampaņas rīkkopa ir uzlabota, lai ņemtu vērā 2018.–2019. gada kampaņu “Veselīgās darbavietās turi grožos bīstamās vielas”. Tagad ir daudz vienkāršāk izmantot rīkkopu, kas nodrošina praktiski piemērojamus ieteikumus efektīvas kampaņas īstenošanai saistībā ar darba aizsardzības labāku pārvaldību. Tajā ir iekļauti arī daudzi jauni kampaņas darbību labas prakses piemēri — no pasākumiem līdz sociālajiem plašsaziņas līdzekļiem un reklāmas.

Iepazīstieties ar rīkkopu jaunā izskatā

Apmeklējiet kampaņas “Veselīgās darbavietās turi grožos bīstamās vielas” tīmekļa vietni