Jauns tiesību akta priekšlikums Eiropas darbinieku aizsardzībai pret azbestu

Image

© European Parliament EMPL Committee

Eiropas Komisija 2022. gada 28. septembrī pieņem paziņojumu un nāk klajā ar tiesību akta priekšlikumu par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar pakļaušanu azbesta iedarbībai darba vietā, ar ko groza Direktīvu 2009/148/EK par azbestu darba vietā. Tās mērķis ir atjaunināt spēkā esošo saistošo azbesta arodekspozīcijas robežvērtību, ņemot vērā jaunākos zinātnes sasniegumus un tehnikas attīstību.

Azbests ir ļoti bīstams vēzi izraisošs materiāls un, neraugoties uz 2005. gadā pieņemto ES aizliegumu, tas joprojām rada ievērojamu apdraudējumu sabiedrības veselībai un darbiniekiem, īpaši būvniecības, apkopes un atkritumu apsaimniekošanas nozarēs. Lai novērstu azbesta nepareizu izmantošanu, ir vajadzīga integrēta pieeja vairākās politikas jomās, tostarp darba aizsardzības (DA) jomā.

Komisija un EU-OSHA aicina to tīklus un ieinteresētās personas iesaistīties iniciatīvās, kuru mērķis ir panākt no azbesta brīvu nākotni un aizsargāt to cilvēku veselību un drošību darbā, kuri potenciāli ir pakļauti azbesta iedarbībai.  

Lasiet Eiropas Komisijas paziņojumu presei un iepazīstieties ar resursiem.

EU-OSHA “Praktiski rīki un norādījumi par bīstamām vielām” piedāvā vairāk nekā 70 resursus, kas saistīti ar azbestu un darba aizsardzību.

OSHwiki rakstā ir izskaidrota azbesta vēsture un tā ietekme uz veselību.