Akcenti
21/03/2019

Informācijas lapa par rūpnieciski izgatavotiem nanomateriāliem — tagad pieejamas valodu versijas

Saistībā ar kampaņu “Veselīgās darbavietās turi grožos bīstamās vielasEU-OSHA ir izveidojusi informācijas lapu par svarīgu tematu šajā jomā.

Informācijas lapā “Ražotie nanomateriāli darbavietā” ir sniegta informācija un ieteikumi par to, kā pārvaldīt riskus, ko rada šī strauji augošā tehnoloģija. Nanomateriālus izmanto daudzās jomās, un tiem var būt ļoti plaša toksiska iedarbība. Šajā informācijas lapā sniegti galvenie fakti, un tā šobrīd ir pieejama 17 valodās.

Apmeklējiet kampaņas “Veselīgās darbavietās turi grožos bīstamās vielas” tīmekļa vietni un lejupielādējiet informācijas lapu savā valodā.