Akcenti
05/12/2019

Bīstamo vielu e-rīkam — 7 valstīm īpaši pielāgotas versijas

EU-OSHA bīstamo vielu e-rīks ir viens no 2018.–2019. gada veselīgu darbvietu kampaņas daudziem resursiem, un tā mērķis ir sniegt uzņēmumiem informāciju un ieteikumus, kas vajadzīgi, lai novērtētu un pārvaldītu ar bīstamām vielām saistītos drošības un veselības apdraudējumus. 

Šis interaktīvais tīmekļa ceļvedis, kas paredzēts galvenokārt maziem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī uzņēmumiem, kam nav īpašu zināšanu par bīstamām vielām, sniedz pielāgotu un viegli uztveramu pamatinformāciju un labas prakses informāciju par riskiem, marķēšanu, tiesību aktiem, profilakses pasākumiem un daudz ko citu.

Pamatojoties uz anketu, tas ģenerē arī katra uzņēmuma individuālajai situācijai pielāgotu ziņojumu par bīstamu vielu pārvaldību, tostarp ieteikumus uzlabojumiem. 

Papildus ES versijai, kas pieejama angļu valodā, rīks jau ir ticis pielāgots Islandei, Norvēģijai un Portugālei. Pašreiz tiek izstrādātas arī šādas valstu versijas: Austrijai, Igaunijai, Rumānijai un Slovēnijai.

Iepazīstieties ar bīstamo vielu e-rīku

Apmeklējiet mūsu tīmekļa vietnes sadaļu par bīstamām vielām