Akcenti
22/01/2019

Jauni dati par bīstamo vielu iedarbību darbavietā

Šajā publikācijā aprakstīta jaunu metožu izstrāde, lai novērtētu, cik darbinieku ES ir pakļauti bīstamām vielām, un šādas iedarbības apmēru. Pētījuma mērķis ir noteikt vielas un jomas, kas rada vislielāko risku darbiniekiem, un, lai tās atklātu, tiek pētītas tendences laika gaitā.

Nolūks bija ne tikai izveidot pārskatu par bīstamo vielu izmantošanu, bet arī metodes, kuras varētu atkārtoti izmantot, lai pārraudzītu turpmākās tendences un attīstību.

Lasīt ziņojuma kopsavilkumu

Atrast pilnu ziņojumu OSHwiki

Apskatīt PowerPoint prezentāciju

Apmeklēt kampaņas “Veselīgās darbavietās turi grožos bīstamās vielas” tīmekļa vietni