Akcenti
17/01/2019

Jaunos valstu ziņojumos ir aplūkota pieeja drošības un veselības jomai visā ES

EU-OSHA jaunākajos ziņojumos ir aplūkoti darba drošības un arodveselības (OSH) pasākumi dažādu tautsaimniecības nozaru mikrouzņēmumos un mazajos uzņēmumos (MMU) deviņās ES dalībvalstīs: Apvienotajā Karalistē, Beļģijā, Dānijā, Francijā, Igaunijā, Itālijā, Rumānijā, Vācijā un Zviedrijā.

Vienā valstu ziņojumu daļā ir aplūkota pieredze darba drošības un arodveselības jomā, ko guvuši darba ņēmēji un īpašnieki/vadītāji, un kurā ir parādīta sabiedrībā valdošā attieksme un motivācija par šiem jautājumiem. Otrā daļā ir sniegts pārskats par to, kā MMU, starpnieki, iestādes un darba drošības un arodveselības iestādes var atbalstīt darba drošību un arodveselību, izpētot, kas darbojas vai nedarbojas dažādu valstu atšķirīgās sociālekonomiskajās situācijās.

Pievienotajā PowerPoint prezentācijām ir sniegts pārskats par EU-OSHA plašāku MMU projektu, un to, kā konstatējumi varētu palīdzēt izstrādāt efektīvu darba drošības un arodveselības politiku un stratēģijas MMU – Eiropas vismazāk aizsargātajiem uzņēmumiem.

Iepazīstieties ar projekta konstatējumiem un valstu ziņojumiem:

Darba aizsardzība mikrouzņēmumos un mazos uzņēmumos ES: darbavietas perspektīva

No politikas uz praksi: politikas, stratēģijas, programmas un pasākumi darba aizsardzības atbalstam mikrouzņēmumos un mazajos uzņēmumos

Iepazīstieties ar projekta MMU kopsavilkumu OSH ekspertiem un pārējiem, kuri nav OSH eksperti

Uzziniet vairāk par darba aizsardzību un arodveselību MMU

Fotogrāfs Shridhar Gupta, Unsplash