Runāsim par balsta un kustību aparāta veselību: sadarbība ar vadītājiem un (nākamajiem) darbiniekiem

Image

Photo by Adam Winger on Unsplash

Šīs praktiskās sarunas par balsta un kustību aparāta slimībām būs papildinājums apmācības kursiem un grupu diskusijām darba vai profesionālās izglītības jomā. Izmantojot attiecīgus darbavietas scenārijus (piemēram, frizieru darbu un darbu ar mehānismiem), tajās pēta ikdienas tematus, piemēram, ietekmi, ko rada daudzu stundu stāvēšana vai smagu kravu pārvietošana. Tajās sniedz praktiskus ieteikumus par balsta un kustību aparāta slimību (BKAS) profilaksi, kā arī ieteikumus gan vadītājiem, gan darbiniekiem par ātru un efektīvu saziņu par balsta un kustību aparāta veselību.

Napo darbavietā  – Izpratne par balsta un kustību aparāta slimībām tiek izmantoti izmanto īsi, viegli uztverami videomateriāli kā atspēriena punkts diskusijām, ietverot norādījumus ar strukturētām aktivitāšu nodaļām.

Rīku un resursu datubāzē ir iekļauti norādījumi, gadījumu pētījumi un vizuāli materiāli izglītībai un gados jauniem darbiniekiem.

Skatiet visus resursus par balsta un kustību aparāta veselību nākamajām paaudzēm