You are here

Akcenti
09/08/2018

DDVA trīs galveno apsekojumu kopīga analīze ir pieejama vairākās ES valodās

Vairākās ES valodās ir pieejami galvenie konstatējumi, ko ieguva no EU-OSHA sagatavotās kopīgās analīzes par Otrā Eiropas uzņēmumu apsekojuma par jaunajiem un nākotnes riska veidiem (ESENER-2), Eurostat veiktais 2013. gada darbaspēka apsekojuma (LFS) ad hoc modulis par nelaimes gadījumiem darbā un citām ar darbu saistītām veselības problēmām, kā arī Eurofound sagatavotais Sestais Eiropas darba apstākļu apsekojums (EWCS).

Nolūkā gūt visaptverošu pārskatu par darba drošības un veselības aizsardzības (DDVA) stāvokli Eiropā pētījumā apvienotas, no vienas puses, riska pārvaldība un riska izpratne no uzņēmumu perspektīvas un, no otras puses, darba ņēmēju redzējums par pakļaušanu riskiem un par DDVA rezultātiem.

Šeit ir pieejams ziņojuma "Darba drošības un veselības aizsardzības riski darbavietā: trīs galveno apsekojumu kopīga analīze" kopsavilkums vairākās valodās.