Akcenti
12/08/2019

2019. gada Starptautiskā jaunatnes diena Izglītības pārveide nozīmē drošākas darbavietas

photo: greenspc via pixabay.com 

Izglītības pārveide ir 2019. gada Starptautiskās jaunatnes dienas temats.

Ar dienu, ko katru gadu atzīmē 12. augustā, visā pasaulē tiek veicināta informētība par problēmām, ar kādām saskaras jaunākās paaudzes.

Katru gadu darbspējas vecumu sasniedz aptuveni 120 miljoni jauniešu. Veselīgu darbavietu kultūras veicināšana un ieguldījums gados jaunu darbinieku drošības un veselības jomā ir ilgtspējīga jauniešu darba mūža būtiski priekšnoteikumi. EU-OSHA ir apņēmusies atbalstīt šos procesus, nodrošinot jauniešiem un viņu skolotājiem pielāgotas zināšanas par darba aizsardzību un rīkojot kampaņas par veselīgām darbavietām visās nozarēs un uzņēmumos.

Skatiet mūsu sadaļu par gados jauniem darbiniekiem

Lasiet kopsavilkumu par mūsu neseno semināru, kas bija veltīts bērnu un gados jaunu darbinieku balsta un kustību aparāta veselībai

Napo ar smaidu māca par drošību un veselības aizsardzību — pārlūkojiet viņa filmas, kas orientētas uz gados jauniem darbiniekiem

Uzziniet vairāk par šā gada Starptautiskās jaunatnes dienas tematu un pasākumiem