Akcenti
08/03/2019

Starptautiskā sieviešu diena: dzimumu līdztiesība darbavietās sociālākā Eiropā

Šogad Starptautiskās sieviešu dienas tēma ir orientēta uz inovatīviem veidiem dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanai. Efektīvās stratēģijas šādu ambiciozu mērķu sasniegšanai ir saistītas ar izpratnes veicināšanu par drošību un veselības riskiem sievietēm darbavietā un ar turpmākiem centieniem likvidēt dzimumu nodarbinātības atšķirības.  

Sakarā ar pašreizējo kampaņu “Veselīgās darbavietās turi grožos bīstamās vielas” EU-OSHA arī vērš uzmanību uz sieviešu ekspozīciju apkalpojošās profesijās un tipiskos sieviešu darbos.

Sieviešu dalība darba tirgū pēdējo gadu laikā visā Eiropā ir pieaugusi, tomēr pastāv lielāka iespēja, ka sievietes ir vēl papildus iesaistītas bērnu un vecu cilvēku aprūpē.

Darba un privātās dzīves līdzsvara iniciatīva ir Eiropas sociālo tiesību pīlāra darba rezultāts, veicinot labāku aprūpes pienākumu sadalījumu starp vīriešiem un sievietēm. Eiropas Parlaments un Padome janvārī panāca provizorisku vienošanos par Eiropas Komisijas priekšlikumu jaunai direktīvai par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētajiem.

Uzziniet vairāk par Sievietēm, drošību un veselības aizsardzību darbavietā