Akcenti
06/03/2020

Starptautiskā sieviešu diena un dzimumlīdztiesīgas darbavietas visiem

© EU-OSHA /Courtesy of the Cypriot Department of Labour Inspection

8. marts dod iespēju, kas jāizmanto ikvienam: šo dienu ik gadu atzīmē visā pasaulē, un tā ir spēcīgs atgādinājums par to, ka ir jāturpina centīgais darbs, lai izskaustu ar dzimumu saistītus stereotipus, vienlaikus svinot sieviešu panākumus, radošumu un spēku.

Starptautiskā sieviešu diena ir īpašs notikums, kas ļauj uzlabot informētību par grūtībām, ar kurām saskaras sievietes darbā. Tā ir arī viena no svarīgākajām dažādu EU-OSHA pētniecības pasākumu prioritātēm. 

Šī ir lieliska iespēja palīdzēt mums uzlabot strādājošo sieviešu situāciju!

Iepazīstieties ar mūsu jaunākajām publikācijām par neaizsargātiem darbiniekiem un bīstamām vielām un bioloģisko aģentu iedarbību un saistītajām veselības problēmām veselības aprūpes nozarē strādājošo gadījumā

Lasiet vairāk par sievietēm un darba drošību un veselības aizsardzību darbavietā

Iesaistieties un sviniet Starptautisko sieviešu dienu 2020 — #EachforEqual