2024. gada Starptautiskā sieviešu diena: ieguldījumi sievietēm darbavietā

Image

© bnein - stock.adobe.com

Par 2024. gada Starptautisko sieviešu dienu EU-OSHA publicēja jaunu diskusiju dokumentu, kurā tiek aplūkotas tāldarba dzimumu dimensijas un galvenās problēmas, ar kurām saskaras sievietes.

Dokumentā tiek uzsvērta ietekme, ko rada pāreja uz tāldarbu un hibrīdmodeļiem, atklājot, kā šīs izmaiņas nesamērīgi ietekmē sieviešu labklājību un integrāciju darba tirgū.

Tas aicina veikt regulatīvas reformas, kas ņemtu vērā ar dzimumu saistītos aizspriedumus, un turpināt pētījumus par šiem aizspriedumiem korporatīvajā un valstu politikā. 

Iepazīstieties ar diskusiju dokumentu Tāldarba dzimumu dimensijas izpēte: ietekme uz darba aizsardzību.

Lai gūtu plašāku ieskatu, apmeklējiet mūsu tematisko sadaļu Sievietes un drošība un veselība darbā.