Infografika pie jaunajiem resursiem par darbu digitālajā platformā

Image

© EU-OSHA

Darbs digitālajā platformā aptver ļoti dažādas darba vietas un darbiniekus, kas saskaras ar ļoti dažādām darba aizsardzības (DA) problēmām. Lai papildinātu esošos resursus, kas paredzēti izpratnes veicināšanai par šo Veselīgu darbavietu kampaņas prioritāro jomu, EU-OSHA dalās ar informāciju:

Infografika, kurā īsumā apkopoti fakti un skaitļi, galvenās nozares, iespējas, problēmas un iniciatīvas, lai nodrošinātu, ka strādājot darbu platformā, tiek ievērota darbinieku drošība un veselība.

PowerPoint prezentācija, kurā aplūkota darba platformā ietekme uz DA. Tā ir pieejama vairākās valodās.

Uzziniet visu vajadzīgo informāciju par Darbu digitālajā platformā