Akcenti
28/08/2019

Kā darba aizsardzību nākotnē ietekmēs jauninājumi darbavietā: ārskeleti un sociālās inovācijas

Divos jaunos prognožu rakstos ir pētīti veidi, kādos darba aizsardzību var ietekmēt jauninājumi darbavietā. Viens pētītais jauninājums ir tehnisks — ārskeletu vai valkājamu palīgierīču izmantošana —, savukārt otrs netehnisks — sociālās inovācijas darbavietā.

Līdz ar tehnoloģiju attīstību un izmaiņām prasmju prasībās strauji mainās darba un darba organizācijas veids. Jauni (netehniski) darba veidi — tādi kā jaunas organizācijas un līderības formas, darbinieku dalība un spēcināšana, inovācijas darbavietā — apmierina darbinieku vajadzības, nodrošinot augstas kvalitātes darbus, sociālo labklājību un elastību attiecībā uz darba izpildes vietu un laiku, maina kolēģu komunikācijas veidu un likvidē organizatoriskus šķēršļus. Citas tehnoloģijas apmierina fiziskās vajadzības. Piemēram, ārskeletu mērķis ir atvieglot fizisku piepūli un novērst darbiniekiem balsta un kustību aparāta slimību risku.

Bet vai pastāv ar šiem jauninājumiem saistīti riski, un kā tie ietekmē darba aizsardzību? Sīkāku informāciju skatiet mūsu prognožu rakstos.

Lejupielādēt prognožu rakstu par sociālajām inovācijām darbavietā

Lasīt prognožu rakstu par ārskeletu pieaugošo izmantošanu

Skatīt EU-OSHA tīmekļa sadaļu par potenciālajiem riskiem