You are here

Akcenti
04/05/2017

Kā IKT pārmaiņas ietekmēs darbu nākotnē?

EU-OSHA ir publicējusi ziņojumu saskaņā ar tās pašreizējo prognozēšanas darbību. Projektā aplūko, kā pārmaiņas informācijas un komunikācijas tehnoloģijās un darba atrašanās vietā ietekmēs darba drošību un veselības aizsardzību (DDVA).

Ziņojumā sniegti projekta pirmā posma rezultāti. Mērķis bija noteikt un aprakstīt šo pārmaiņu galvenās tendences un virzītājus. Konstatējumus izmantos 2. posmā, lai izstrādātu dažādus scenārijus, aprakstot iespējamus un ticamus darba pasaules redzējumus 2025. gadam un saistītās DDVA problēmas.

Vai vēlaties uzzināt, ar kādām DDVA problēmām saistībā ar IKT Eiropa varētu saskarties 2025. gadā?

Lasiet ziņojumu Key trends and drivers of change in information and communication technologies and work location (Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un darba atrašanās vietas pārmaiņu galvenās tendences un virzītāji)

Uzziniet vairāk par EU-OSHA prognozēšanas darbībām