Kā spēcīga darba aizsardzības pārvaldības sistēma var radīt labklājības kultūru Eiropas izglītības nozarē

Image

© Pexels

Sākot ar agrīnās izglītības centriem un beidzot ar universitātēm un autoskolām, darbs izglītības nozarē var būt saspringts un pasliktināt garīgo un fizisko pašsajūtu. Lai gan izglītību nevar uzskatīt par drošības un veselības riskam visvairāk pakļauto profesiju, ar darbu saistītu psihosociālu un balsta un kustību aparāta slimību profilaksei varētu būt liela nozīme. Spēcīga darba aizsardzības pārvaldības sistēma, tostarp riska apzināšanās un apmācība, var radīt labas darbinieku pašsajūtas kultūru.

EU-OSHA jaunākajā ziņojumā par Eiropas izglītības nozari ir iekļauti politikas rādītāji darba aizsardzības pārvaldības jomās.

Iepazīstieties ar ziņojumu un kopsavilkumu: Izglītība – pierādījumi no Eiropas uzņēmumu aptaujas par jaunajiem un nākotnes riskiem (ESENER)

Uzziniet vairāk par darba aizsardzības iekļaušanu izglītībā

Apmeklējiet ESENER datu vizualizācijas rīku un uzziniet vairāk par darba aizsardzības pārvaldību Eiropas darbavietās