Akcenti
16/12/2019

Kā digitalizācija ietekmē darba aizsardzību?

Neticamais digitālo tehnoloģiju potenciāls pārveido darbavietas, bet kā tas ietekmē darba aizsardzību? Mūsu jaunajā bukletā ir sniegts pārskats par mūsu pašreizējo darbu digitalizācijas jomā (ietverot arī nesen īstenotu prognožu projektu) un digitalizācijas ietekmi uz darba aizsardzību.

Bukletā ir īpaši izcelts tas, kā mēs varētu mazināt digitalizācijas iespējamo negatīvo ietekmi uz darba aizsardzību. Vēl jo vairāk — tajā ir parādīts, kā mēs varam izmantot digitālās tehnoloģijas, lai uzlabotu risku novēršanu darbavietās.

Vairāk par digitalizācijas ietekmi uz darba aizsardzību uzziniet mūsu bukletā 

Sk. valodu versijas dokumentam “Kopsavilkums — Prognoze par jauniem un nākotnes riskiem darba aizsardzības jomā saistībā ar digitalizāciju līdz 2025. gadam”

Apmeklējiet mūsu sadaļu par digitalizāciju, lai uzzinātu vairāk par mūsu prognožu projektu

Izlasiet ziņojumu “The changing nature of work and skills in the digital age” [“Darba un prasmju mainīgā daba digitālajā laikmetā”], ko publicējis Eiropas Komisijas zinātniskais dienests.