Kā mēs varam aizsargāt to darbinieku veselību un labbūtību, kuriem jāstrādā ar bīstamām zālēm?

Image

Jaunie Eiropas Komisijas norādījumi sniedz būtiskus ieteikumus gan darba devējiem, gan darbiniekiem par to, kā pārvaldīt bīstamu zāļu (HMP) iedarbību.

HMP var izraisīt kancerogēnu, mutagēnu vai reproduktīvai sistēmai toksisku vielu (CMR) iedarbību uz eksponētiem darbiniekiem. Tāpēc ir ļoti svarīgi ieviest labu pārvaldības praksi. 

Kaitīga iedarbība var skart medicīnas darbiniekus, kā arī apkopējus un veļas mazgātavu darbiniekus, vai atkritumu apsaimniekotājus; norādījumos sniegtie ieteikumi ir pielāgoti to darbinieku grupām, kuri ir potenciāli pakļauti iedarbībai.

Norādījumi ir nesaistoši, un ieteikumi tiek sniegti, neskarot valstu noteikumus, kas nozīmē, ka tie ir pielāgojami, lai atbilstu specifiskām valstu tiesību aktu prasībām.

Iepazīstieties ar Norādījumiem par bīstamu zāļu drošu pārvaldību darbavietā.

Uzzināt vairāk