Akcenti
09/10/2019

Kā varam aizsargāt neaizsargātus darbiniekus no bīstamām vielām?

Dažas darbinieku grupas ir vairāk pakļautas riskam nekā citas, ja tās ir pakļautas bīstamu vielu iedarbībai. Tas var notikt, jo šie darbinieki ir nepieredzējuši, neinformēti vai fiziski neaizsargātāki. Citi iemesli ir bieža darbavietu maiņa,vai darbs nozarēs, kurās informētības līmenis ir zems, vai arī fizioloģiskais jutīgums ir lielāks vai citādāks.

Var noderēt EU-OSHA jaunā informācijas lapa par neaizsargātiem darbiniekiem un bīstamām vielām. Tajā ir izskaidroti darba devēju pienākumi, tiek identificētas tās grupas, kuras ir visvairāk pakļautas riskam, piemēram, jauni darbinieki, migranti vai grūtnieces Tāpat tiek skaidrots, kā ņemt vērā viņu vajadzības, izmantojot riska vērtējumu un preventīvos pasākumus.

Lasiet informācijas lapu

Apmeklējiet Drošas un veselībai nekaitīgas darbavietas kampaņas tīmekļa vietni 

Uzziniet vairāk par riskam pakļautajām darbinieku grupām