Karstums darbavietā Norādījumi darbavietām – tagad pieejami vairākās ES valodās

Image

© NAPO

Klimata pārmaiņas ir realitāte, kas var apdraudēt darba vidi un darbinieku drošību. Temperatūras paaugstināšanās rada karstuma stresa risku, ietekmējot darbiniekus dažādās nozarēs.

EU-OSHA praktiskie norādījumi Karstums darbavietā tagad ir pieejami vairākās ES valodās, un tajos ir sniegti praktiski norādījumi, kā pārvaldīt riskus saistībā ar strādāšanu karstumā.

Šis būtiskais resurss ir paredzēts gan darba devējiem, gan darbiniekiem, un tajā ir ietverti organizatoriski un tehniski pasākumi ar karstumu saistītu risku mazināšanai un pārvaldībai, kā arī darbinieku apmācība. Tajā ir arī sniegti ieteikumi, kā rīkoties, ja darbiniekam parādās ar karstumu saistītu slimību pazīmes.

Šovasar pamanīsim ar karstumu saistītos brīdinājuma signālus un rīkosimies!

Skatiet publikāciju Karstums darbā – norādījumi darbavietām.

Piekļuve norādījumiem OSHwiki vietnē.

Saglabājiet vēsumu kopā ar Napo … Pārāk karsts, lai strādātu!