2022. gada Veselīgu darbavietu samits Kopsavilkums un kopiespaidi

Image

Augsta līmeņa eksperti un lēmumu pieņēmēji ir snieguši spēcīgu ieskatu par balsta un kustību aparāta slimību (BKAS) profilaksi, padarot EU-OSHA 2022. gada Veselīgu darba vietu samitu iesaistošu un ietekmīgu. Konference, kas norisinājās Bilbao 14. un 15. novembrī un piesaistīja vairāk nekā 400 dalībnieku, parādīja, cik lielā mērā kampaņa “Atvieglo slodzi” ir palīdzējusi palielināt informētību par BKAS, kas skar trīs no katriem pieciem darbiniekiem ES.

Labākais no samita ir sniegts šajā kopsavilkumā, kas ietver sesiju apkopojumus, kā arī ieskatus, secinājumus un galvenos vēstījumus.

Izlasiet 2022. gada Veselīgu darbavietu samita kopsavilkumu, skatieties ierakstus un piekļūstiet prezentācijām

Aplūkojiet pasākuma fotogrāfijas