You are here

Akcenti
17/08/2017

Labās prakses lauksaimniecībā un zvejniecībā — resurss ir tagad pieejams!

Divas visaptverošas nozaru labās prakses rokasgrāmatas par darba drošību un veselības aizsardzību tagad ir pieejamas lejupielādei vairāk nekā 20 valodās. Tās ir publicējusi Eiropas Savienība, un tās aptver lauksaimniecību, lopkopību, dārzkopību un mežsaimniecību, kā arī mazus zvejas kuģus (kas veido 80 % no ES zvejas flotes). Tās ir pilnas ar labas prakses piemēriem riska profilaksei, reālās dzīves gadījumu izpētēm un praktiskiem resursiem, un tās ir izcilas rokasgrāmatas, lai darbiniekus šajās nozarēs pasargātu no kaitējuma. Šīs rokasgrāmatas ir lietotājam draudzīga atsauce ar glosārijiem, ilustrācijām un grafikiem.

Lejupielādējiet labas prakses vadlīnijas:

Darbinieku darba drošība un veselības aizsardzība lauksaimniecībā, lopkopībā,
dārzkopībā un mežsaimniecībā

Eiropas rokasgrāmata par riska novēršanu uz maziem zvejas kuģiem