Akcenti
03/10/2019

Gatavojieties 2019. gada augstākā līmeņa sanāksmei par veselībai nekaitīgām darbavietām!

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) un tās aktīvākie partneri un atbalstītāji 12. un 13. novembrī Bilbao atzīmēs sekmīgu 2018. — 2019. gada kampaņas "Bīstamo vielu izmantošana veselībai nekaitīgās darbavietās” noslēgumu.

Šīs kampaņas laikā šī būs pēdējā reize Eiropas vadošajiem ekspertiem un lēmumu pieņēmējiem dalīties pieredzē un izcelt labu praksi, lai veicinātu bīstamu vielu iedarbības novēršanu un drošu pārvaldību darbavietā.

Augstākā līmeņa sanāksme arī dos iespēju pagodināt Veselīgu darbavietu Labas prakses balvas ieguvējus — desmit organizācijas, kurām piešķirta balva un kuras atzinīgi novērtēja neatkarīga starptautiska žūrija, kas proaktīvi un ilgtspējīgi pārvalda jautājumus saistībā ar bīstamām vielām darbavietā.  

Uzziniet vairāk par augstākā līmeņa sanāksmi par veselībai nekaitīgām darbavietām 

Iepazīstieties ar mūsu oficiālās kampaņas partneriem

#EUOSHASummit