Akcenti
01/07/2020

ES Padomes Vācijas prezidentūras termiņš sākas 2020. gada 1. jūlijā

Vācija vadīs prezidentūru — vienu no ES svarīgākajām lēmējinstitūcijām — līdz 2020. gada 31. decembrim. Tā pārņem prezidentūru no Horvātijas un ir pirmā no jaunās 18 mēnešu triju prezidentvalstu komandas kopā ar Portugāli un Slovēniju.

Vācijas prezidentūras mērķis ir apkarot koronavīrusu un novērst pandēmijas ekonomiskās sekas, neatstājot novārtā citas nozīmīgas problēmas, ar ko saskaras ES. Vispārējais mērķis ir nodrošināt Eiropas iziešanu no krīzes, esot stiprākai un izturīgākai nekā jebkad iepriekš.

Uzziniet vairāk par mūsu īpašo tīmekļa lapu

Apmeklējiet ES Vācijas prezidentūras tīmekļa vietni

Noskatieties video “Kas ir Padomes prezidentūra un kā tā darbojas?”