Darba nākotne: ko eksperti saka par dronu ietekmi uz darba aizsardzību?

Image

© jordi - stock.adobe.com

Mūsu darbības ietvaros , lai atklātu jaunos darba aizsardzības (DA) riskus, mēs piedāvājam jaunu diskusiju dokumentu par bezpilota lidaparātiem (jeb droniem) darba vietās un to ietekmi uz drošību, veselību, privātumu un atbildību, kā arī jaunu risku novēršanu.

Šajā dokumentā aplūkotas DA problēmas, strādājot ar droniem, norādītas pētniecības nepilnības un sniegti praktiski ieteikumi ieinteresētajām personām, lai risinātu darba vietas problēmas un veicinātu turpmāku progresu šajā jomā.

Skatiet arī kopsavilkumu par Kontaktpunktu darbsemināru: Ekspertu diskusiju dokumenti par darba un darba aizsardzības nākotni un citi mūsu darba nākotnes ekspertu diskusiju dokumenti.

Interesējas par digitalizāciju un jauniem darba veidiem? Sekojiet EU-OSHA kampaņai “Drošs un veselīgs darbs digitālajā laikmetā!