You are here

Akcenti
04/04/2017

ESENER-2 pēcpasākums par darbinieku piedalīšanos — apskatiet rezultātus tagad!

Kā iestādes organizē darbinieku piedalīšanos darba drošības un veselības aizsardzības pārvaldībā? Vai ir izveidotas oficiālas darbinieku pārstāvības struktūras vai darbinieki arvien vairāk iesaistās tiešā veidā? Lai to uzzinātu, apskatiet rezultātus EU-OSHA kvalitatīvajā pētījumā par darbinieku piedalīšanos un konsultācijām darba drošības un veselības aizsardzības jautājumos, kas tika veikts kā uzņēmumu apsekošanas ESENER-2 pēcpasākums.

Lasiet paziņojumu presei

Lasiet ziņojumu, kopsavilkumu un septiņu valstu ziņojumus

Izpētiet uzņēmumu apsekošanas konstatējumus, izmantojot tiešsaistes apsekošanas informācijas paneli