Akcenti
08/04/2020

Bioloģisku aģentu ietekme darbavietā: kā mēs varam aizsargāt īpaši apdraudētos darba ņēmējus?

Image by Irén Nemess from Pixabay

Piecos EU-OSHA diskusiju dokumentos ir identificētas nozares, kurās strādājošie ir pakļauti augstam bioloģisko aģentu ietekmes riskam: ar dzīvniekiem saistītas profesijas, atkritumu apsaimniekošana un notekūdeņu attīrīšana, laukkopība, darbs, kas saistīts ar ceļošanu un saskarsmi ar ceļotājiem un veselības aprūpe.

Dokumentos ir izklāstīti secinājumi, kas gūti pētniecības projektā, kurš veikts, lai novērstu zināšanu trūkumu par bioloģiskajiem aģentiem darbavietā un ar to saistīto ietekmi uz veselību. Tajos aplūko neaizsargātās grupas un jaunos riskus, sniedzot ieteikumus efektīvākai profilaksei.

Lasiet diskusiju dokumentus

Uzziniet vairāk par bioloģisko aģentu izraisītām ar darbu saistītām saslimšanām

Lasiet mūsu rakstu “COVID-19: vadlīnijas darbvietai

Iepazīstieties ar rakstu par epidēmijām un darbavietu