Piegādes ķēžu lomas izpēte darba aizsardzības veicināšanā

Image

©  Quality Stock Arts - stock.adobe.com

Kā daļu no savas pētniecības programmas, kuras mērķis ir uzlabot atbilstību darba aizsardzības (DA) noteikumiem, EU-OSHA ir izpētījusi piegādes ķēžu — pircēju un pārdevēju attiecību — potenciālu veicināt DA.

Paplašinot pētniecības tvērumu papildus tradicionālajām darba attiecībām, ir izskatīts uz tirgu balstītas prakses potenciāls uzlabot darba apstākļus. Visaptverošs literatūras pārskats, kurā galvenā uzmanība pievērsta DA uzlabošanai, izmantojot piegādes ķēdes agropārtikas un būvniecības nozarē, sniedz plašu izpratni par šo tematu. Turklāt divos politikas kopsavilkumos ir novērtēta šīs prakses īstenošana, iespējas un izaicinājumi agropārtikas un būvniecības nozarēs.

EU-OSHA pētniecības programmas mērķis ir iedvesmot un palīdzēt uzņēmumiem ievērot DA noteikumus. Ir pieejams visaptverošs ziņojums par šo tematu.

Lasiet ziņojumu un kopsavilkumu DA uzlabošana piegādes ķēdēs: uz tirgu balstītas iniciatīvas agropārtikas un būvniecības nozarēs un saistītos politikas kopsavilkumus.

Skatīt visas publikācijas par šo tematu Laba DA nāk par labu uzņēmējdarbībai