Eiropas Valodu diena – runāsim ar jums par darba aizsardzību

Image

© Council of Europe

Eiropas Valodu diena, ko atzīmē katru gadu 26. septembrī, uzskatāmi parāda Eiropas valodu bagātību un veicina daudzvalodību un valodu apguvi. Daudzvalodība ir arī EU-OSHA darbības pamatā. Izvēlieties no vairāk nekā 20 valodām un iepazīstieties ar ziņām, tematiskam sadaļām un Drošu un veselībai nekaitīgu kampaņu materiāliem.

Skatiet šo “faktu un izklaides” tīmekļa vietni ar plakātiem, spēlēm, viktorīnām un citātiem.

Piedalieties tiešsaistes pasākumā “Valodu kompetences jaunatnes rīcībā”, ko organizē Eiropas Komisija Eiropas Jaunatnes gada ietvaros

Piedalieties pasākumos savā valstī