Akcenti
06/04/2020

Eiropas Komisija aicina partnerus paust viedokli par Eiropas sociālo tiesību pīlāru

Image by athree23 from Pixabay

Eiropas Komisijas Nodarbinātības ĢD ir nācis klajā ar ES mēroga konsultāciju par pīlāra īstenošanu.

Tas sakrīt ar Komisijas paziņojuma publicēšanu par to, kā sociālā politika palīdzēs veidot spēcīgu sociālu Eiropu mūsu strauji mainīgajā sabiedrībā.

Nodarbinātības ĢD aicina visas ES valstis, sociālos partnerus un citas ieinteresētās personas paust savu viedokli par pasākumiem, kas vajadzīgi nodarbinātības un sociālā taisnīguma jomās. Nodarbinātības un sociālo tiesību komisārs Nicolas Schmit piedāvās savu atbalstu, apmeklējot dalībvalstu partnerus un iestādes, tiklīdz Covid-19 pandēmija viņam ļaus to darīt, lai klātienē uzklausītu viņu viedokļus un pausto apņemšanos.

Drošība un veselības aizsardzība darbā ir sociālo tiesību pamatā. Tāpēc EU-OSHA mudina jūs paust savu viedokli un iesniegt savu ieguldījumu daudzvalodu tīmekļa vietnē

Iepazīstieties ar Komisijas paziņojumu “Spēcīga sociāla Eiropa taisnīgai pārejai”