Akcenti
26/02/2019

Ieinteresētās personas joprojām ir ļoti apmierinātas ar EU-OSHA darbu.

Saskaņā ar 2018. gada ieinteresēto personu apmierinātības apsekojuma rezultātiem EU-OSHA saglabā augstu darba attiecību līmeni, kas ir pat augstāks nekā 2016. gadā. No ieinteresētajām personām 89 % apgalvo, ka EU-OSHA pievēršas pareizajām prioritātēm darba drošības un arodveselības jomā (OSH) un 87 % ziņo, ka EU-OSHA rada pievienoto vērtību valstu darba drošības un arodveselības organizāciju darbā. Respondenti ir galvenokārt darbavietu starpnieki un politikas veidotāji gan ES, gan ārpus tās, un 86 % respondentu ir no ES dalībvalstīm.

Gandrīz visi respondenti (93 %) apgalvo, ka ir izmantojuši Aģentūras darbu vismaz vienam mērķim. Visbiežāk to izmanto darba drošības un arodveselības jautājumu risināšanai uzņēmumā vai darba vietā.

Turklāt EU-OSHA centieni veicināt izpratni un rast risinājumus darba aizsardzības riskiem, tādējādi efektīvi uzlabojot darba apstākļus darbavietā, ir guvuši ieinteresēto personu atbalstu. 

Visus rezultātus skatīt prezentācijā “EU-OSHA 2018. gada apsekojums par ieinteresēto personu apmierinātību”