Akcenti
26/03/2019

<i>EU-OSHA</i> kampaņas partneri apmainās ar labu praksi attiecībā uz bīstamu vielu risku novēršanu — pasākuma kopsavilkums pieejams jau tagad!

EU-OSHA kampaņas “Veselīgās darbavietās turi grožos bīstamās vielas” partneri un citi eksperti pulcējās divu dienu ilgā zināšanu un pieredzes apmaiņas pasākumā, kas notika Briselē. Darbsemināros un plenārsēdēs dalībnieki debatēja par to, kā novērst kancerogēno un citu bīstamo vielu iedarbību darbavietās. Cita starpā tika apspriesti tādi jautājumi kā daudzdisciplīnu centienu nozīmīgums darba aizsardzībā, efektīvas risku novērtēšanas sistēmas un intensīva saziņa visos līmeņos.

Pasākumā tika atzīmēta kampaņas partnerības 10. gadadiena un tika godināti EU-OSHA vissenākie oficiālie kampaņas partneri un visaktīvākie kampaņas plašsaziņas partneri 2018. gadā par to nesavtīgo ieguldījumu EU-OSHA drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņās.

To, kas bija sakāms ekspertiem, varat uzzināt jau tagad, izlasot pasākuma kopsavilkumu un prezentācijas

Uzziniet, kas pasākuma laikā notika sociālajā tīklā Twitter, un aplūkojiet fotoattēlu kolekciju 

Uzziniet, kādi ir mūsu praktiskie rīki un resursi, kas paredzēti bīstamu vielu pārvaldībai darbavietā