Akcenti
14/02/2019

<i>EU-OSHA</i> strādā, ievērojot ES tiesību aktus

 Savā 25. gadadienā EU-OSHA pārdomā 1989. gada Pamatdirektīvas par drošību un veselības aizsardzību darbā nozīmi un cer sniegt atbalstu jaunākai iniciatīvai par to, lai Eiropas darbavietas kļūtu drošākas un veselīgākas, — Eiropas sociālo tiesību pīlāram.

Pievienojieties Pamatdirektīvas 30. gadadienas un aģentūras 25. gadadienas svinībām! Sekojiet tēmturim #EUOSHA25!

Lasiet rakstu par šiem diviem nozīmīgajiem pavērsiena punktiem

Apmeklējiet 25. gadadienai veltīto tīmekļa lapu un skatiet komisāres Thyssen video paziņojumu