You are here

Akcenti
04/09/2017

Pēc jaunām globālajām aplēsēm darba negadījumi un traumas izmaksā 476 miljardus EUR gadā.

Ekonomiskais pamatojums darba aizsardzībai (DA) darba vietā nekad nav bijis skaidrāks. Projekta par DA izmaksām un ieguvumiem jaunajās aplēsēs redzams, ka darba traumas un saslimšanas ES izmaksā apmēram 476 miljardus EUR gadā. Tikai par saslimšanām ar vēzi darbavietā izdevumi ir 119,5 miljardi EUR.

Izmantojot šo projektu un sadarbībā ar Starptautisko Darba organizāciju un citiem partneriem EU-OSHA izstrādā aptuvenu ekonomisko izmaksu modeli neefektīviem vai neeksistējošiem DA pasākumiem. Modelis ļauj izsmeļoši mērīt izrietošo sociālo slogu, un rezultāti ļaus politikas veidotājiem labāk izprast sliktas darba aizsardzības ekonomiskās sekas.

Projekta pēdējie rezultāti, kā arī interaktīvs, pieejams datu vizualizācijas rīks tiks prezentēti XXI Pasaules Darba drošības un veselības aizsardzības kongresā Singapūrā.

Lasiet ziņojumu presei

Piekļūstiet datu vizualizācijas rīkam

Uzziniet vairāk par labas DA prakses ekonomiskajiem ieguvumiem

Skatīt fotogrāfijas